iDogiCat site logo
ホームページ > Chinaneko 中国猫 > 単語帳 > 飲み物

飲み物

饮料 Drinks

果汁 guo3 zhi1

橙汁 cheng2 zhi1 苹果汁 ping2guo zhi1 西柚汁 xi1you4 zhi1


可乐 ke3 le4

可口可乐 ke3kou3 ke3le4 百事可乐 bai3shi4 ke3le4


牛奶 niu2 nai3

红酒 hong2 jiu3

テスト